OVER HOOP EN ONTWIKKELING

De stichting heeft ten doel zich actief inzetten om de maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie en veiligheid binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen door bruggen te slaan tussen verschillende culturen, door het organiseren van educatieve en culturele bijeenkomsten in de vorm van conferenties, symposia, het realiseren van samenwerkingsprojecten in Nederland en Marokko, het verrichten vrijwilligerswerk, en het aanbieden van materiƫle en immateriƫle steun aan hulpbehoevende personen.