Diversiteit verrijking voor de stad.

 

New Challenges for the West: Refugee Crisis and National Security”

Interreligieus Dialoog

Dialoog en Draagvlak

Jongeren perspectief bieden.

Samenwerken met overheidsinstanties om de veiligheid van een buurt te waarborgen.

Stagebemiddeling.

Met volle compassie en solidariteit inzetten voor de maatschappij door behoeftigen hoop te bieden.

Hoop en Ontwikkeling is een stichting met als doel maatschappelijke ondersteuning bieden aan hulpbehoevenden op financieel, gezondheids-, technisch als materieel en immaterieel gebied.

Wie zijn wij?

De stichting heeft ten doel zich actief inzetten om de maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie en veiligheid binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen door bruggen te slaan tussen verschillende culturen, door het organiseren van educatieve en culturele bijeenkomsten in de vorm van conferenties, symposia, het realiseren van samenwerkingsprojecten in Nederland en Marokko, het verrichten vrijwilligerswerk, en het aanbieden van materiële en immateriële steun aan hulpbehoevende personen.

Wat wij doen?

Een overzicht van activiteiten die wij verrichten:

  • Organiseren van conferenties en symposia met thema's als: radicale ideologieën, veiligheid, vluchtelingenvraagstuk en gezondheid.
  • Samenwerking met maatschappelijke partners en de overheid op het gebied van leefbaarheid, weerbaarheid, en toleratie.
  • Maatschappelijke organisaties in Marokko ondersteunen in het bieden van faciliteiten.
  • Stagebemiddeling
  • Het bieden van perspectief en draagvlak voor probleemjongeren.

Steun Ons!

Als onze doelen en werkwijze u aanspreken dan is het goed om te weten dat u ons werk op verschillende manieren financieel kunt steunen. Elke bijdrage aan Hoop & Ontwikkeling kan gestort worden op IBAN: NL84INGB0007752688

Samuel Pallache, een Joodse Marokkaan als ambassadeur in Den Haag

islamitisch ritueel slachten(Dhabiha)

1. Toestemming

 

Succesvolle 1e Netwerkbijeenkomst Divers Ondernemen

Samen met gemeente leiden  en het UWV, Stichting Werken & Leren,   organiseerde stichting hoop ontwikkeling een netwerkbijeenkomst rond het thema ondernemen en diversiteit.

We hebben in Leiden heel veel succesvolle ondernemers van buitenlandse afkomst die nog niet de juiste route weten naar de lokale politiek en soms moeilijk aansluiting vinden bij de vele ondersteunings subsidies om bijvoorbeeld eigen personeel de Nederlandse taal machtig te maken.

Alternatieve geneeswijzen onder moslims

Inleidende context

zorgelijke ontwikkeling omtrent alternatieve geneeswijzen onder moslims

zorgelijke ontwikkeling omtrent alternatieve geneeswijzen onder moslims:

In 2013 heeft Stichting Hoop en Ontwikkeling in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting een symposium georganiseerd met betrekking tot orgaandonatie bezien vanuit de islamitische theologie(http://hoopenontwikkeling.nl/sites/default/files/Eerste%20stap%20moslimd...) .

donor islam in Nederland

Syrische Fawaz Jneid blokkeert nieuwe orgaandonatiewet voor moslims openlijk op Facebook

Leidsch Dagblad : Vluchtelingen zijn geen criminelen

Nieuwe uitdagingen voor het westen: vluchtelingencrisis en nationale veiligheid

Nieuwe uitdagingen voor het westen: vluchtelingencrisis en nationale veiligheid

Overleg voorkomt demonstratie tegen politieoptreden in Amsterdam

Op social media verscheen vorige week een video, waarin te zien is hoe een hoogbejaarde man, die zichtbaar slecht ter been is, geboeid met de handen op zijn rug door een agent naar een politiebus wordt geleid. Inmiddels heeft de Amsterdamse politie excuses aangeboden voor de wijze waarop deze 88-jarige man van Marokkaanse komaf is gearresteerd. Ook hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg betreurt de gang van zaken rond de aanhouding ten zeerste en heeft publiekelijk te kennen gegeven dat de hoogbejaarde man niet geboeid had mogen worden.

Een nieuwe koers voor Europa: het engagement van moslims die de middenweg bewandelen

Voor de derde keer organiseerde Stichting Hoop en Ontwikkeling een succesvol symposium omtrent multi-religiositeit. Dit keer werd er extra focus gelegd op de gebeurtenissen in Parijs en Brussel.

Een nieuwe koers voor Europa: het engagement van moslims die de middenweg bewandelen

Nemen wij de recente gebeurtenissen in Parijs, Brussel en in de rest wereld tot ons, dan valt één ding meteen op: de belangstelling voor moslims en islam is groot. Die belangstelling is haast niet meer los te zien van het huidige politieke klimaat, waarin thema’s als veiligheid, extreme en radicale ideologieën, en het vluchtelingenvraagstuk de overhand hebben gekregen. Dit is niet vreemd, aangezien moslims en de islam verworden lijkt te zijn tot een politieke categorie waarmee “iets” dient te gebeuren (Sunier 2009).

Informele methoden van geschilbeslechting binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland

Met enige regelmaat wordt Stichting Hoop en Ontwikkeling benaderd te faciliteren bij bepaalde gezins- en familieproblemen. Veelal betreft het gevoelige kwesties, die personen met een Marokkaanse achtergrond het liefst verborgen houden voor hun buitenwereld. De culturele en religieuze achtergrond bepaalt voor een groot deel hoe men geschillen ervaart, vermijdt, dan wel probeert te beslechten binnen besloten kring. Er is tot op heden weinig tot geen kennis beschikbaar over deze complexe problematiek in de Nederlandse context.

Informele ontmoeting gezagsdragers in Leiden

Informele ontmoeting gezagsdragers in Leiden

Afgelopen donderdag 11 februari 2016 heeft Stichting Hoop & Ontwikkeling enkele hooggeplaatste autoriteiten bij elkaar gebracht in Leiden ter voorbereiding op het symposium op 18 april getiteld : “Het engagement van moslims die de middenweg bewandelen: een krachtig tegengeluid”.  Onder de aanwezigen waren de burgemeester van Leiden, de Franse en Marokkaanse ambassadeur, afgevaardigden van Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, en Universiteit Leiden, vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap in Nederland, een politicus, en verschillende maatschappelijk vertegenwoordigers.

Leidsch Dagblad - "Een pleidooi voor menselijkheid"

Verslag Debat : Religie, Politiek en Media

Stichting Hoop en Ontwikkeling heeft woensdag 8 april 2015 als hoofdorganisator een bijeenkomst gehouden in het Volkenkunde Museum te Leiden rondom de thema’s vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en vreedzame co-existentie. De bijeenkomst spoorde in het bijzonder aan tot het slaan van bruggen tussen verschillende individuen en groepen in de maatschappij, naar aanleiding van de recente felle beschuldigingen aan het adres van moslims en het toenemende aantal islamofobische incidenten in westerse samenlevingen.
 

Debat : Religie en de politiek in relatie tot vrijheid van meningsuiting

Aanleiding

Er speelt al langer een discussie  met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en geloof;

 Religie en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting lijken niet zelden op gespannen voet met elkaar te staan. Voorbeelden zijn de aanslagen door de extremisten op redactie van het Franse tijdschrift  Charlie Hebdo  en het bezetten  van het gebouw van moskee Alhijra in Leiden door een groep activisten die  alle sympathisanten in Nederland en Vlaanderen oproept tot verzet tegen toekomstige  islamisering, en recent  de aanslagen in Denemarken,

Leidsch Dagblad - 'We hebben te lang elkaars boeken niet gelezen'

LEIDEN - Bruggen slaan, zegt Amar Harroui: dat is wat hij met zijn Stichting Hoop en Ontwikkeling wil bereiken. In een samenleving die aan het verharden is, is hij op zoek naar meer onderling begrip.

Stichting Hoop en Ontwikkeling bezoekt Franse Ambassade

Franse Ambassade

Ambassadeur Laurent Pic heeft op 28 januari verschillende organisaties ontvangen die representatief zijn voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Zij kwamen vooral uit Rotterdam en wilden blijk geven van hun medeleven met en hun steun aan Frankrijk na de aanslagen op Charlie Hebdo en de supermarkt Hyper Cacher.

De ontmoeting stond in het teken van vriendschap en gaf gelegenheid te discussiëren over het belang van dialoog en van het bevorderen van universele waarden als tolerantie en gelijkheid.

Twee ambulances en medische apparatuur naar Marokko

Afgelopen periode was Hoop en Ontwikkeling in Marokko voor een project waarbij twee plaatsen werden voorzien van amubulances en medische apparatuur. Hoop en Ontwikkeling had het genoegden de plaatsen Inezgane(Nabij Agadir) en El Aouin(Nabij Oujda) te bezoeken en elke plaats te voorzien van een ambulance en medisch apparatuur.

Dit project kwam tot stand met steun van:

Geslaagde bijeenkomst Internationale Vrouwendag

Met meer dan 400 aanwezigen, deelname van verschillende maatschappelijk organisaties uit Nederland, hoog bezoek uit Marokko, en een speech van minister Bassima Hakkaoui  mag er met recht gesproken dat de viering van de vrouwendag een daverend succes was.

De feestelijke aangelegenheid, die plaatsvond aan het Holiday Inn in Leiden, en mede georganiseerd was door Stichting Hoop en Ontwikkeling stond in het kader van de internationale vrouwendag. 

Stichting Hoop en Ontwikkeling | Mobiel :0633983088 tel: 0031(071)5426824 | KvK:57305153 | info@hoopenontwikkeling.nl