WELCOME TO HELPING HANDS

Schone Energie – Waterstof

Stichting Hoop & Ontwikkeling, 23 maart 2020, Leiden

Vanaf de start van haar bestaan heeft Hoop en Ontwikkeling zich laten kenmerken als organisatie die grote maatschappelijk thema’s agendeert en bespreekbaar wilt maken. Vanuit de overtuiging dat door middel van dialoog en discussie je de maatschappij naar een hogere plan kan tillen organiseerde Hoop en Ontwikkeling gedurende de afgelopen periode verschillende soorten bijeenkomsten in de vorm van symposia, ronde-tafel gesprekken en discussiebijeenkomsten. 

Deelnemers van de  bijeenkomsten waren mensen uit de politiek, academia, bedrijfsleven en uit het maatschappelijke middenveld.

Grote thema’s die de revue hebben gepasseerd zijn, radicalisering, burgerschap, orgaandonaties, inclusiviteit etc.

 Een grote hedendaagse thema die niemand zal zijn ontgaan is uiteraard klimaatverandering en de daarbij voortvloeiende beleidsthema’s als energietransitie en duurzaamheid. In het streven naar een gezonde, milieuvriendelijk en duurzame toekomst wilt Hoop en Ontwikkeling met de kennis, ervaring en netwerk wat opgebouwd is hier een bescheiden bijdrage aan leveren. Hoop en Ontwikkeling kan zich uitstekend vinden in het klimaatbeleid zowel op nationaal als op Europees niveau c.q. Green Deal. 

De afgelopen periode heeft Hoop en Ontwikkeling samen met haar partner DeoDrive, adviesbureau die onder andere gespecialiseerd in waterstof en waterstoftransities, verschillende verkenningsgesprekken gevoerd met politici, beleidsmaker, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven om na te gaan welke ontwikkelingen er nu gaan de zijn en waarin Hoop en Ontwikkeling wellicht een rol in kan spelen

Deze gesprekken waren zeer constructief en vruchtbaar en Hoop en Ontwikkeling ziet voor zichzelf een rol om een bescheiden doch belangrijke rol te spelen en wilt zich daarom de komende periode zich gaan committeren aan deze grote thema.

Logischerwijs willen we daarom de komende symposium gaan houden in het teken van klimaatverandering/duurzaamheid.

  

Faouzi Khattach

VIEW ALL POSTS

Trackbacks/Pings