WELCOME TO HELPING HANDS

Bijscholing over cultureel erfenis van joden in Marokko

Bijscholing over cultureel erfenis van joden in Marokko

Door gebrek aan kennis laten sommige jongeren met een islamitische achtergrond zich in het openbaar negatief uit over joden. Deze generatie weet vaak niet dat de joodse gemeenschap al eeuwenlang vreedzaam deel uitmaakt van bijvoorbeeld de Marokkaanse samenleving. Zelfs in tijden van spanning, leefden joden en moslims in alle rust en openheid als broeders en zusters naast elkaar. Joden hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Marokko. Door de eeuwen heen maakten zij deel uit van het overheidsapparaat als adviseurs, ministers of ambtenaren met hoge bestuurlijke functies. De sultans vertrouwden handel en diplomatie toe aan vooraanstaande joodse families. Neem bijvoorbeeld de hechte handelsbetrekkingen sinds de 16e eeuw tussen Marokko en Nederland. Zo was de eerste diplomaat die Marokko naar Nederland stuurde Samuel Pallache, een Joods-Marokkaanse zakenman en diplomaat. Deze ontmoette stadhouder Maurits van Oranje om te onderhandelen over wederzijdse hulp in de oorlog tegen Spanje. zie het werk van Professor Gerard Wiegers  https://bit.ly/2MlX0Mo

De joden hebben ook ten tijde van de Franse bezetting een belangrijke bijdrage geleverd aan de onafhankelijkheidsstrijd. Toen de Franse regering tijdens de Tweede Wereldoorlog joden op Marokkaans grondgebied wilde afvoeren naar Europese concentratiekampen, verzette de Marokkaanse koning zich openlijk tegen deze anti-Joodse maatregelen. Na de onafhankelijk van Marokko in 1956 is gelijke behandeling van joden en moslims in de grondwet vastgelegd. Door de zware economische tijden die volgden, probeerden joodse handelaren en ambachtslieden elders een beter bestaan op te bouwen. De oorspronkelijke Marokkanen deden precies hetzelfde door in de jaren 60 naar Europa te reizen om te werken. Voor de joodse gemeenschap speelde ook een religieus aspect mee, namelijk Palestina als het beloofde land. De massale emigratie van joden uit Marokko liet een leegte achter in het Atlasgebergte en de Sahara. Desondanks zijn er nog genoeg sporen van de joodse aanwezigheid: begraafplaatsen, tombes van heiligen, synagogen. Deze sporen laten zien dat de relaties tussen joden en moslims door de eeuwen heen goed is geweest.

Het initiatief van Stichting Connect in 2011 om de verwaarloosde joodse begraafplaats in Amsterdam op te knappen met de hulp en Joodse en Marokkaanse jongeren is zeer positief ontvangen. Het project heeft laten zien dat men jongeren ook op een andere manier kan bereiken en motiveren. Stichting Hoop en Ontwikkeling heeft daarom het voornemen om dit project voort te zetten door met een groepje jongeren naar El Aioun(Marokko) te reizen om aldaar een verlaten joodse begraafplaats op te knappen. De stichting beoogt hiermee wederzijds respect tussen joden en moslims te bevorderen en jongeren iets bij te brengen over de Marokkaanse geschiedenis.

Younass

VIEW ALL POSTS

Trackbacks/Pings