WELCOME TO HELPING HANDS

Een nieuwe koers voor Europa: het engagement van moslims die de middenweg bewandelen

april 18, 2016 at 1:36 am Burgsteeg 13 Leiden

Een nieuwe koers voor Europa: het engagement van moslims die de middenweg bewandelen

Voor de derde keer organiseerde Stichting Hoop en Ontwikkeling een succesvol symposium omtrent multi-religiositeit. Dit keer werd er extra focus gelegd op de gebeurtenissen in Parijs en Brussel.

Voor de derde keer organiseerde Stichting Hoop en Ontwikkeling een succesvol symposium omtrent multi-religiositeit. Dit keer werd er extra focus gelegd op de gebeurtenissen in Parijs en Brussel.

Het museum voor Volkenkunde had op 18 april jl. wederom de eer om huis te mogen bieden aan een groot gezelschap van intellectuelen en hoogwaardigheidbekleders. Onder de plenaire sprekers was de verscheidenheid aan disciplines alom vertegenwoordigd. Paolo de Mas van het Nederlandse Marokko-Instituut initieerde de avond en zat deze ook voor. Burgemeester Lenferink van Leiden legde de nadruk op de tamelijk vredige en succesvolle, maar zeker ook intellectuele sfeer die in Leiden hangt, maar dat het niet te miskennen valt dat de gebeurtenissen om ons heen ook een impact hebben op vredige en stabiele steden.

De Franse ambassadeur Lalliot zag een wit voetje bij de ratio halen als een doorslaggevende factor in het behoud van stabiliteit en vrede in de heetst van de strijd. Hoewel Lalliot de aanslagen weerzinwekkend en huiveringwekkend, barbaars en zelfs onmenselijk acht, drukt hij herhaaldelijk op het zegevieren van sociale cohesie door middel van tolerantie en debat.

De Belgische ambassadeur Hoornaert was niet minder stellig in zijn woordkeuze bij het definiëren van de aanslagplegers. Hij noemt hen de term “onmenselijk” niet eens waard, gezien zelfs dieren niet doden om te doden. Toch is het belangrijk, zo stelt Hoornaert, ons niet enkel door emoties te laten leiden, maar vooral ook naar de toekomst te kijken met het verstand.

De voorzitter van de samenwerkende organisatie van Nederlandse moskeeën, Al-Khammar, ziet behoedzaamheid voor generalisatie van moslims en associatie van terrorisme aan islam een sleutelbegrip toebedeeld. Hij stelt dat het begrijpelijk is dat door deze vormen van geweld de aandacht op de islam wordt afgedwongen en in de regel een negatieve, maar dat het de taak is van elk gezond verstand om tot inkeer te komen. Allereerst is het de verantwoordelijkheid van de moslims om middels hun omgang met anderen te bewijzen dat terrorisme geen plaats heeft in de islam, aldus Al-Khammar.

Amr Ryad, universitair hoofddocent Islam en Europa aan de universiteit van Utrecht, plaatste de gebeurtenissen in een bredere, voornamelijk historische context. Ryad legde erop toe dat er breder en adequater naar de geschiedenis gekeken moet worden om goed op de problemen in te kunnen spelen.

Het symposium werd door niet minder dan 300 mensen bijgewoond. De genodigden waren een geconcentreerde weerspiegeling van de maatschappij, zowel sociaal-religieus alsook etnisch gezien. Velen onder de participanten hebben een grote sociale reikwijdte, waardoor de indrukken van het symposium harmonieus door kunnen sijpelen naar het bredere publiek. Ondanks het feit dat de doelstelling niet geheel behaald kan worden (namelijk de status quo omtrent samenleven positief veranderen), gaf het blijk van sociale betrokkenheid en goedwilligheid.

 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article28017539.ece…

SHARING IS CARING