WELCOME TO HELPING HANDS

Nieuwe uitdagingen voor het westen: vluchtelingencrisis en nationale veiligheid

maart 27, 2017 at 10:00 am Burgsteeg 13, 2312 JR Leiden

Nieuwe uitdagingen voor het westen: vluchtelingencrisis en nationale veiligheid

Nieuwe uitdagingen voor het westen: vluchtelingencrisis en nationale veiligheid

De stroom van vluchtelingen vanuit gebieden waar onrust heerst, in het bijzonder het Midden-Oosten en Afrika, in combinatie met de recente aanslagen in Frankrijk, België, Duitsland, Amerika en Canada, vormen nieuwe uitdagingen voor westerse overheden. Naast Nederland, ondervinden ook landen als Marokko, Turkije, en Saudi Arabië de gevolgen van de vluchtelingencrisis, die zich in een hoop tempo aan het ontwikkelen is. Bovendien worden in de politieke en maatschappelijke debatten hierover, thema’s als islam, radicalisering, extremisme, terrorisme vaak in één adem genoemd, waardoor de harde lijn tussen waarheden en persoonlijke opinies behoorlijk vertroebeld raken.

Een andere opvallende ontwikkeling die hiermee nauw samenhangt, is de snelheid waarmee het niveau van tolerantie daalt, en discriminatie stijgt, terwijl juist Nederland een rijke traditie van het beschermen van minderheden heeft, zoals het herbergen van Joden gedurende de Tweede Wereldoorlog in steden als Leiden en Amsterdam. Dat het om die reden tijd is voor herbezinning zal vrijwel niemand ontkennen, alleen de vraag is hoe?

Deze ronde tafel bijeenkomst heeft ten doel deze actuele vraag vanuit diverse invalshoeken te belichten. Politici, wetenschappers, politie, en journalisten komen aan het woord, zodat men door onderlinge samenwerking tot nieuwe daadkrachtige en vooruitstrevende inzichten kan komen.

participanten

 • *Mr. H. Lenferink (Mayor of Leiden)
 • *Mr. Abdelouahab Bellouki (Ambassador of Morocco)
 • *Prof. Thijl Sunier (VU University)
 • *Dr. Khalid Hajji (Secretary General of European of Moroccan Scholars)
 • *Dr. Jan Jaap de Ruiter (University Tilburg)
 • *Dr. Umar Ryad (University Utrecht)
 • *Drs. Mr. Arshad Muradin (Leiden University)
 • *Ms. F. Azzarhouni (Leiden University)
 • *Ms. Wietske Straathof, (Teamchef van team Leiden-Midden)
 • *Mr. Ben Nassir Bouayad (Police Amsterdam)
 • *Ms. Chantal Suissa (Director Younite)
 • *Moderator   Prof. Gerard Wiegers (University van Amsterdam)
SHARING IS CARING