WELCOME TO HELPING HANDS
maart 6, 2016 at 12:00 am Munnikenstraat 1, 2315 KT Leiden Leiden

Informele methoden van geschilbeslechting binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland

Met enige regelmaat wordt Stichting Hoop en Ontwikkeling benaderd te faciliteren bij bepaalde gezins- en familieproblemen. Veelal betreft het gevoelige kwesties, die personen met een Marokkaanse achtergrond het liefst verborgen houden voor hun buitenwereld

Met enige regelmaat wordt Stichting Hoop en Ontwikkeling benaderd te faciliteren bij bepaalde gezins- en familieproblemen. Veelal betreft het gevoelige kwesties, die personen met een Marokkaanse achtergrond het liefst verborgen houden voor hun buitenwereld. De culturele en religieuze achtergrond bepaalt voor een groot deel hoe men geschillen ervaart, vermijdt, dan wel probeert te beslechten binnen besloten kring. Er is tot op heden weinig tot geen kennis beschikbaar over deze complexe problematiek in de Nederlandse context. Om die reden heeft Stichting Hoop en Ontwikkeling  in samenwerking met Universiteit Leiden op 6 maart 2016 een bijeenkomst georganiseerd getiteld: “Informele methoden van geschilbeslechting binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland”.

Onder de aanwezigen waren:  juristen, sociale hulpverleners, theologen, pedagogen, mediators en ervaringsdeskundigen. De bijeenkomst was erop gericht om: 1. deze problematiek enigszins uit de taboe sfeer te halen door het te erkennen en in kaart te brengen, en 2. mogelijke effectieve strategieën en oplossingen te bespreken voor de toekomst.

Moderator was drs. mr. Arshad Muradin, verbonden aan de juridische faculteit van  Universiteit Leiden, die zich momenteel bezig met de wetenschappelijke bestudering van dit vraagstuk.

SHARING IS CARING